فقط 2 ماه فاصله بین عکس‌ها (دو عکس بالا و عکس سوم پایینی) وجود دارد! فقط خواستیم به طراحان گشت جدید ارشاد بگوییم که از تاریخ عکس‌های اول و این عکس آخر، فقط دو ماه گذشته است. در این فاصله،

دیدگاهتان را بنویسید