شجاعت را تکثیر و تحسین کنیم
این ویدیوی زیبا و تحسین برانگیز از سطح شجاعت و جسارت و مقاومت و ایستادگی دختران و زنان ایران در برابر کفتاران و مزدوران حکومت را ببینید و لذت ببرید.

این ویدیو در طی روزهای اخیر وبعد از طرح جدید سرکوب دختران و توسط خود مزدوران وابسته به گشت ارشاد جهت مظلوم نمایی و توجیه وحشیگری این کفتارها تهیه به عنوان سند افتخار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید