مردم این عکس را با عنوان تصویربرداری پنهانی از مسافران در ‎مترو برای رسوایی بسیجی حکومتی منتشر کرده اند

دیدگاهتان را بنویسید