تونلی که بخشی از راه توسعه است که با دو پروژه بندر فاو و کانال خشک سودای پیوند کریدوری با ترکیه-اروپا را دارد. زمانی می‌شد با راه‌اندازی ایران راه طرح نویی درانداخت، امروز اما حذف ایران از روندهای ژئواکونومیک عملی شده است. بندر فاو، در جنوبی‌ترین نقطه عراق است. طراح این پروژه بیش از ۶ میلیارد دلاری شرکت ایتالیایی Impregilo با نام جدید Webuild در میلان است. پیمانکار این پروژه نیز که از ۲۰۱۰ کلید خورده‌ شرکت کره‌ای دوو است.

دیدگاهتان را بنویسید