ایالات متحده این هفته ارسال سلاح و تجهیزات به اوکراین را آغاز خواهد کرد

امروز پس از امضای قانون برای اجرایی شدن، برای مردم آمریکا سخنرانی خواهم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید