محمد عطیه فرمانده ارشد حزب لبنان الله یکی از فرماندهان حمله به سراقب سوریه در سال 2020 بود و روز گذشته در حمله پهپاد اسرائیل به یک خودرو در عدلون جنوب لبنان کشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید