آزمایش شرکت Biolaboratory پروتئین یک حشره کم‌چرب را به آرد نان اضافه کرد، بنابراین فرآیند بلوغ خمیر را دو برابر کرد و همچنین ماندگاری نان را به ۵-۷ روز افزایش داد.

سازندگان می‌گویند: عادت کردن به این ایده و اینکه پروتئین این حشره طبیعی است و حتی مفید، باید تدریجی صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید