معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا طالبان گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر کاهش ۲۶درصدی تولیدات ناخالص کشور در سال پیش را رد کرده است.

معاونت اقتصادی نوشته که پس از روی کارآمدن امارت اسلامی تولیدات ناخالص داخلی در افغانستان هزاران برابر افزایش داشته است!!!

دیدگاهتان را بنویسید