محمد پارسی:
«به اندازه ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه نفت و گاز می‌فروشیم، به اندازه بزرگترین اقتصادهای دنیا مالیات می‌دهیم، اما به اندازه فقیرترین کشورهای آفریقایی در فلاکت به سر می‌بریم!
این دیگه سوءمدیریت نیست؛
چیزی از جنسِ غارت و چپاول است…»

دیدگاهتان را بنویسید