آیدا شاکرمی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی به دلیل پوشش اختیاری بازداشت شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید