۱- سیدحسین حسینی بخاطر یک مصاحبه و طعنه به حکم جریمه ۳۰۰ میلیونیش یک جلسه محروم شد و بازی با تراکتور رو از دست داد و ۳۰ میلیون تومان دیگه هم جریمه شد
۲- پایینی هم با هزاران میلیارد اختلاس بخشوده شد!

دیدگاهتان را بنویسید