شهرداری اصفهان از نوازندگان موسیقی خیابونی تهدنامه کتبی میگیره به هیچ عنوان اقدام به فعالیت در سطح شهر نکنن که مبادا مردم رقص و شادی کنن!

دیدگاهتان را بنویسید