لازم به ذکر است که شنبه و یکشنبه در چین تعطیل است.

همچنین اول ژانویه که روز آغاز سال مسیحی هم هست در چین تعطیل است.

دیدگاهتان را بنویسید