نیروهای احمد مسعود آزاد شدند.

دیدگاهتان را بنویسید