اخیرا محققان دانشگاه لوزان سوئیس دریافتند مغز پولدارها دیرتر پیر می‌شود.

حالا این نمودار می‌گوید پولدارها شادترند.
این نمودار رابطه بین ثروت و شادی را نشان می‌دهد.
مردم کشورهای با درآمد بالاتر نسبت به کشورهای کم‌درآمد احساس شادی بیشتری دارند؟
این نمودار بر اساس نظرسنجی جهانی گالوپ رسم شده است.

نمودار مازلو می‌گوید که یک فرد قبل از اینکه به سطوح بالاتری از نیازها مانند حمایت اجتماعی و احترام برود، نیازهای اساسی خود را از جمله غذا، پوشاک و امنیت شغلی برآورده می‌کند.
داشتن درآمد کمتر به این معنی است که بیشتر این افراد هنوز در سطح اول یعنی برآورده کردن نیازهای اولیه خود هستند.
برای کشور با درآمد بالاتر نیازهای اساسی قبلاً برآورده شده است. از این رو، ثروت دیگر چندان به خوشبختی آنها کمک نمی‌کند.
اما در کشورهای با درآمد پایین‌تر با تغییر ثروت، سطح شادی تغییر می‌یابد.

ماکزیمم خط پس از یک نقطه درآمد مشخص تثبیت می‌شود. پس از این مرحله، درآمد همچنان افزایش می‌یابد اما شادی نه.

دیدگاهتان را بنویسید