🔹کیف پول داخلی تلگرام دارایی‌های رمزارزی ایرانیان را مسدود می‌کند و بدون اطلاع قبلی، امکان برداشت محدود می‌شود. فعلاً در کیف پول Tonkeeper روی شبکه TON، محدودیتی برای ایرانیان وجود ندارد و پشتیبانی کیف پول تلگرام هم رمزارز این کاربران را برای یک بار به آن‌ها پس می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید