🔹 قیمت هر کیلو زعفران در بازار ۱۱۰ میلیون تومان است.

🔹این گزارش حاکی است که نرخ زعفرانی که کشاورز در اختیار بازار قرار می‌دهد؛ ۳۰ میلیون تومان در هر کیلو است.

دیدگاهتان را بنویسید