‼️مملکت، رها شده و سرنوشت ایران و ایرانی برای مافیای جمهوری اسلامی ذره‌ای اهمیت ندارد. ثروت ملی ما خرج رانت و فساد سیستماتیک از یک طرف و گسترش تروریسم در منطقه و جهان ازسوی دیگر می‌شود. اگر ایران‌مان را نجات ندهیم، روزبه‌روز فقیرتر و ضعیف‌تر می‌شویم. دشواری نجات ایران به عهده ما ملت ایران است. جنبش حساب‌رسی اجتماعی یکی از راه‌کارهای پیش روی ما است تا در برابر غارت ایران بایستیم.

دیدگاهتان را بنویسید