معاون خدمات شهری شهردار بجنورد:
🔹چندین تن زباله در یک منزل مسکونی در شهر بجنورد، تجمیع کرده بودند.
🔹تمام نقاط این ملک مخروبه، مملو از زباله بود. هم حیاط هم اتاق‌ها و این فرد نیز در میان همین زباله‌ها زندگی می‌کرد.
🔹شهرداری به دستور دادستانی درحال تخلیه زباله‌های این ملک میلیاردی است.
🔹حجم زباله‌ها به قدری زیاد است که ۸۰ سرویس خاور تاکنون زباله‌ها را جابجا کرده اما هنوز تمام نشده است.
🔹پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰ سرویس خاور دیگر مورد نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید