بر اساس خبر منتشر شده در خبرنامه امیرکبیر در دانشکده‌های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی دریا نیز تعداد چشمگیری از کلاس‌ها تشکیل نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید