زاکانی و مدیرانش میلیاردها تومان از اموال شهرداری را به نام کمک به مسجد به نزدیکان خود اختصاص داده‌اند. در یک فقره از این خاصه‌خرجی‌ها، زاکانی مبلغ ۸ میلیارد تومان به مسجد پاتوق توکلی‌زاده معاون فرهنگی شهرداری و رفقای او داده که دو میلیارد از آن بلافاصله پرداخت شده. مسجد امام حسین واقع در تقاطع ستاری و مخبری که توکلی‌زاده معاون زاکانی همه‌کاره آن است، محل جذب دهها جوان انقلابی بوده که بدون هیچ سابقه‌ای در شهرداری و معاونت فرهنگی استخدام شده‌اند. توافق‌نامه پرداخت میلیاردی به مسجد رفقا به حدی عجولانه و سرسری تنظیم شده که در آن عدد پیش‌پرداخت یک‌بار به حروف سی میلیارد و یک‌بار به عدد ۲۰ میلیارد ریال درج شده! تعارض منافع در این توافق‌نامه به حدی رسوا و آشکار است که پروایی از درج امضای علیرضا رجبی از اعضای دفتر زاکانی پای این سند به عنوان عضو هیات امنا مسجد نداشته‌اند. محسن کبیری‌طامه دیگر عضو هیات امنا هم در حالی پای این توافق‌نامه میلیاردی را امضا کرده که برادرش مسئول دفتر توکلی‌زاده است.

دیدگاهتان را بنویسید