مجلس نمایندگان آمریکا «قانون مهسا» را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن سرکردگان جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده قرار می‌گیرند.

در صورت تصویب این قانون توسط مجلس سنا، دولت آمریکا ملزم به اعمال تحریم علیه خامنه‌ای خائن و ابراهیم رئیسی به دلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب اعتراضات مردم ایران» خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید