امروز تصمیمی گرفته شد که انتظارش را داشتیم؛ بسته حمایتی آمریکا که برای آن خیلی جنگیدیم.

بسته بسیار سنگینی که سربازان ما در خط مقدم، شهرها و روستاهای ما که از ترور روسیه رنج می‌برند احساس خواهند کرد.

روسیه شرور نباید پیروز شود.

دیدگاهتان را بنویسید