برای ثبت‌نام حجاب‌بان‌ در خیابان‌ها ‌و اماکن؛ پیامک انبوه فرستاده و سایت «باحجاب» را بالا آورده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید