خبرنامه امیرکبیر نوشته است:
«از ساعاتی پیش و همزمان با شروع هفته جدید، برخوردهای پوششی با دانشجویان امیرکبیر به بالاترین سطح خود در ده سال اخیر رسیده است؛ براساس تصاویر رسیده از درب شمالی دانشگاه امیرکبیر (درب رشت) فقط در یک زمان از ورود بیش از ۲۰ دانشجو به دلیل آنچه که پوشش نامطلوب خوانده شده است ممانعت به عمل آمده است؛ وضعیت در سایر درب های دانشگاه نیز مشابه گزارش شده است!»

دیدگاهتان را بنویسید