۷ اکتبر دلیل رفتن ما به رفح است ما فراموش نمی‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید