یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که طبقه کارگر، افراد کم درآمد و متوسط ​​بیشترین حمایت را از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 دارند.

در حالی که بایدن از حمایت طبقه ثروتمند و کسانی که درآمد بالاتر از متوسط ​​و کمتر از 30 ساعت در هفته کار می کنند، برخوردار است.

ترامپ از حمایت قاطع (80 درصد) کارگران یقه آبی که بیش از 60 ساعت در هفته کار می کنند، برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید