اکنون می‌توانیم این بحث را ببندیم
ایران کاملاً انکار می‌کند که حتی اتفاقی افتاده است، اگر هیچ اتفاقی نیفتاده است پس تلافی در کار نیست.

ایران از ترس درخواست انتقام این حمله اسرائیل را کلا تکذیب میکند.

دیدگاهتان را بنویسید