ارتش ما در پاسخ به حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل به داخل ایران حمله هوایی کرد.

هدف از این حمله ارسال این پیام به تهران است که ما توانایی حمله به داخل ایران را داریم.

دیدگاهتان را بنویسید