ساعت ۳ و پنجاه دقیقه صبح مجموعا پنج صدای انفجار بسیار مهیب شنیدیم. اسرائیل پایگاه هشتم شکاری اصفهان شدیداً بمباران کرده. هنوز از خسارات و تلفات آمار درستی منتشر نشده.

رسانه های حکومتی ایران از ترس اعلام‌ کردند هیچ حمله ای اتفاق نیفتاده !!

دیدگاهتان را بنویسید