به گزارش NBC دیوید کمرون -وزیر خارجه‌ی بریتانیا- که در حال حاضر به اسراییل سفر کرده است، پس از دیدار با رییس جمهور اسراییل گفته: «واضح است که اسراییلی‌ها دارند تصمیم می‌گیرند که پاسخ دهند. امیدواریم طوری این کار را انجام دهند که تا حد امکان تنش بالا نگیرد».

دیدگاهتان را بنویسید