مسئولین جمهوری اسلامی دقیقاً قراره مردم را از چه خدماتی محروم کنند؟

از کیفیت اینترنت ژاپن

یارانه معیشتی ۴۵٠میلیون تومانی امارات

یا خدمات شهری سوئیس؟!

منت کدام خدمات را بر سر ملت می‌گذارید

از کدام خدمات می‌گویند؟!

#حجاب_اجباری #گشت_ارشاد

دیدگاهتان را بنویسید