اسرائیل در حال بررسی یک حمله محدود با دامنه کم در داخل ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید