حمله ایران باعث تقویت مقاومت در غزه می‌شود

عبدالباری عطوان گفت: حمله تلافی جویانه ایران، مقاومت فلسطین در نوار غزه را تقویت می کند و به اشغالگران متجاوز ضربه محکمی می زند.حمله ایران تاکیدی بر این قضیه است که غزه تنها نیست
اسرائیل اگر توان حمله داشت در این ۴۸ ساعت انجام میداد. قدرت پوشالی اسرائیل بدلیل عدم پاسخ برای همگان مشخص شد.

دیدگاهتان را بنویسید