از روزهای گذشته ویدئوهای زیادی از استقرار خودروهای گشت ارشاد در مناطق مختلف تهران و سایر شهرها منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید