🔹به‌عقیده برخی از کارشناسان با هر بار جراحی اقتصادی دولت، کالایی از سفره‌ مردم حذف می‌شود.

🔹فروردین ۱۴۰۱: مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

🔹اسفند ۱۴۰۱: مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۶۰ هزار تومان بود.

🔹فروردین ۱۴۰۲: مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

🔹اسفند ۱۴۰۲: مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان بود.

🔹فروردین ۱۴۰۳: مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۷۷ و ۹۰۰ هزار تومان بود.

🔹همچنین در فروردین ۱۴۰۳ نرخ سینه بی‌استخوان مرغ به کیلویی حدود ۲۶۰ هزار تومان رسید که در سال ۱۴۰۱ با نرخ کیلویی ۷۴ هزار تومان به فروش می‌رسید.

دیدگاهتان را بنویسید