رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از هرگونه تصمیم اسرائیل در پرتو حمله ایران تایید کرد.

نخست وزیر به رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا اطمینان داد که اسرائیل هر کاری را که لازم است برای دفاع از خود انجام خواهد داد.

رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا به نخست وزیر از ابتکار عمل برای ارائه قطعنامه علیه ایران در کنگره خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید