با استناد به تصاویر فوق، در این عملیات از پرتاب‌گرهای جعبه‌ای ۴ تایی منصوب برروی کامیون، پرتاب‌گرهای چندفروندی منصوب برروی تریلر، پرتاب‌گرهای تک‌فروندی زمینی و پرتاب‌گرهای خودرویی استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید