🗣 متهم: گوشی‌های سرقتی را در چهارراه مولوی به قیمت ۶ میلیون به بالا می‌فروختیم.

دیدگاهتان را بنویسید