به دنبال عملیات «وعده صادق» و ترس اسرائیل از قدرت موشکی ایران، اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل گفت: اسرائیل پس از حمله ایران به دنبال جنگ نیست و «در این شرایط، تعادل لازم است.»

دیدگاهتان را بنویسید