کارشناسان امور منطقه در العربیه معتقدند با توجه به گذشت بیش از ۲۴ ساعت و عدم پاسخ اسرائیل احتمالا مقامات این‌کشور دچار ترس از پاسخ نظامی شده و پازل تحقیر اسرائیل کامل شده است.

مقامات اسرائیل که وعده پاسخ فوری داده بودند با توجه به اینکه دچار ترس از حمله مجدد ایران شده اند با گذشت بیش از ۲۴ ساعت ناتوان از حمله به ایران هستند. عواقب این ترس و عدم پاسخ به حمله در رسانه های جهانی باعث تمسخر سران اسرائیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید