تصاویر حاوی زمین پوشیده شده از برف و تیپ ساختمان‌های اوکراینی است.

دیدگاهتان را بنویسید