مردمی که برای تامین مخارج سنگین زندگی به فروش اعضای بدن روی آورده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید