مقامات آمریکا هیچ شکی ندارند که اسراییل مستقیماً ایران را هدف قرار خواهد داد صرفنظر از این که حملات رژیم ایران تلفات انسانی داشته باشد یا نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید