مقابلە گنبد اهنین با پهبادهای ایران کە از خاک سوریە و لبنان پرتاب شدند

دیدگاهتان را بنویسید