🔹هاگاری:
🔹این تهدیدی است که چندین ساعت طول می کشد تا به خاک اسرائیل برسد.  ارتش اسرائیل و نیروی هوایی در حال اجرای برنامه منظمی هستند که ما برای آن آماده کرده ایم.  پارازیت GPS به صورت پیشگیرانه انجام می شود.

این پست دارای یک دیدگاه است

دیدگاهتان را بنویسید