هر کشوری که حریم هوایی یا قلمرو خود را به روی اسرائیل برای حمله به ایران باز کند، پاسخ قاطع ما را دریافت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید