چندی پیش ایران پهپادهای خود را از خاک خود و از قلمرو عوامل خود به سمت خاک اسرائیل پرتاب کرد. ما در حال رصد تهدید در حریم هوایی هستیم. صحبت از تهدیدی که رسیدن به خاک اسرائیل به چندین ساعت زمان نیاز دارد.

ارتش اسرائیل و نیروی هوایی در حال اجرای طرح های برنامه ریزی شده ای هستند که آماده مقابله با آنها هستند. به عنوان بخشی از آماده سازی، خدمات GPS در چندین مکان در سراسر کشور در دسترس نیست. این اختلال به صورت متمرکز و موقت رخ داده است.

‏ارتش اسرائیل در حالت آماده باش باقی می ماند و تصویری از وضعیت در همه حال ایجاد می کند. سامانه پدافند هوایی در آماده باش کامل است و هواپیماهای نیروی هوایی و ناوهای نیروی دریایی به ماموریت حفاظت از آسمان کشور ادامه می دهند.

ارتش اسرائیل تمامی اهداف را زیر نظر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید