ارتش اسرائیل برای تمامی سناریوها آماده است. ما با همکاری متحدانمان اقدامات لازم را
برای حفاظت از مردم خود انجام خواهد داد.

ایران اگر تشدید تنش را انتخاب کند، عواقب آن را متحمل خواهد شد.

اسرائیل برای مقابله با هرگونه حمله ایران در آمادگی بالایی است و آماده پاسخگویی است.

ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ارتش برای کلیه سناریوهای آن آماده است.

دیدگاهتان را بنویسید