ایران می‌خواهد از خاک خود حمله‌ای گسترده علیه اسرائیل انجام دهد.

اسرائیل فورا با ضدحمله شدیدتری در داخل ایران پاسخ خواهد داد.

آنچه بعد از آن اتفاق می‌افتد، خطرناک‌ترین لحظه خاورمیانه پس از سال ۱۹۷۳(جنگ‌ یوم‌کیپور) است.

دیدگاهتان را بنویسید